VMLG.15: A BAÑA-NEGREIRA-BRANDOMIL-BRANDOÑAS

ITINERARIOS VMLG 15 TRACK
Itinerario VMLG 15.pdf
Google.maps
PATRIMONIO
Patrimonio VMLG.15
Ciudad Romana de Brandomil
Roberto Roget
Circuito Mariano 15b
Camino Arriero 03-04

ALOJAMIENTO PEREGRINO

ALBERGUES COMUNITARIOS
HOSTALES ASOCIADOS
1.: Camping Sta Mª de Brandoñas
Tel.:0034981191283/660476831
HOSTALES REFERENCIADOS por PEREGRINOS

Centros de Culto Popular

  1. S. Cosme de Antes
  2. San Andrés da Pereira
  3. San Martiño de Fontecada
  4. Santa María de Ordoeste
  5. San Xoán de Barcala
  6. Santa María de Cobas
  7. Peregrina do Seilán
  8. Santa María de Portor

CONCELLO de A BAÑA

**. Responsable da A. Via Mariana
**. Cesar Ramos Tel +34 654157713
SERVICIOS:
Albergue de Peregrinos de Corneira EN CONSTRUCCION
Campamento Arriero – Folgueira 2020
Centro de Saude +34 981886501

CONCELLO de Sta. COMBA

RESPONSABLE DE AREA

SERVICIOS – Albergue de Peregrinos
Centro de Saude Tel 981818820/881546301

CONCELLO de ZAS

RESPONSABLE da A. Via Mariana
Enrique (Brandomil) +34 610 45 16 17
SERVICIOS
Albergue de Peregrinos
Centro de Saude Tel 981719239 / T.981751194
Protección Civil T. 981708303 / 678622743