PARROQUIAS de A CORUÑA

 1. Categorías: Arciprestazgo A Maia   Vicaría Santiago  
  • Covas (Santo Estevo). Teléfono: 981883369 / 682478826
   • Sacerdote/s: D. José Luis Dorelle Iglesias
    • San Xoanciño de Pousada
  • Trasmonte (Santa María). Teléfono:981 887101 / 682478826
   • Sacerdote: D. José Luis Dorelle Iglesias
 2. Categorías: Arciprestazgo BarcalaVicaría Santiago
  • Portor (Santa Maria). Teléfono: 981886351.
   • Sacerdote/s: D. Manuel Ángel Blanco Vázquez
  • Monte (San Mamede). Telefono:
   • Sacerdote: D. Manuel Joaquín Puñal Rodríguez
    • Capela da Peregrina de Seilán
  • Covas (Santa Maria). Telefono
   • Sacerdote/s: D. Manuel Joaquín Puñal Rodríguez
  • Barcala (San Xoan). Teléfono: 981885356
   • Sacerdote/s: D. Diego Fernández Soliño
  • Ordoeste (Santa Maria). Teléfono: 981885356
   • Sacerdote/s: D. Diego Fernández Soliño
  • Corneira (San Cristovo). Teléfono: 981899054
   • Sacerdote/s: D. Diego Fernández Soliño
 3. Categorías: Arciprestazgo CéltigosVicaría Santiago
  • Fontecada (San Martiño). Teléfono: 981808384
   • Sacerdote/s: D. Diego Fernández Soliño
  • Pereira (a) (Santo Andre). Teléfono: 981896593
   • Sacerdote/s: D. Eduardo Alberto Prado Alvaredo
  • Antes (San Cosme). Teléfono: 981880209.
   • Sacerdote/s: D. Alberto Recarey Gómez
  • Brandomil (San Pedro). Teléfono: 603 32 86 10
   • Sacerdote/s: D. Carlos Javier Flórez Espinosa
  • Brandoñas (Santa Maria). Teléfono: 603 32 86 10
   • Sacerdote/s: D. Carlos Javier Flórez Espinosa
 4. Categorías: Arciprestazgo Duio   Vicaría Santiago
  • Baiñas (Santo Antoíño). Telefono: 603 32 86 10
   • Sacerdote: D. Carlos Javier Flórez Espinosa
  • Berdoias (San Pedro). Teléfono: 680 77 35 01
   • Sacerdote/s: D. Ramón Romero Carril
 5. Categorías: Arciprestazgo NemancosVicaría Santiago
  • Ozon (San Martiño). Teléfono: 981750542 / 610 88 76 27
   • Sacerdote/s: D. Ramón Insua Lobelos
    • Capela do Pilar de Suxo
  • Moraime (San Xulian). Teléfono: 610 88 76 27
   • Sacerdote/s: D. Ramón Insua Lobelos
  • Muxia (Santa Maria). Teléfono: 981742057
   • Sacerdote/s: D. Manuel Liñeiro Lema
    • Santuario da Virxen da Barca